DEPILACIÓ I FOTODEPILACIÓ


Cuida’T-b, LOW COST, MÀXIMA QUALITAT, MÍNIM PREU!LLISTA DE PREUS: DEPILACIÓ I FOTODEPILACIÓ


Depilació cames senceres+aixelles+engonals…………… 27,90 €

Depilació mitges cames………………………………………. 14,45 €

Depilació cames senceres………………………………………. 22,10 €